Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Užitkové vozidlo

21/005/19210/342/071/000436

Žadatel:
SLÁMA JIŘÍ
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
201 156 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení pracovního vozidla N1 na přepravu materiálu, nářadí, osobních pomůcek a osob.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Užitkové vozidlo

Místo realizace projektu: Užitkové vozidlo

Projekt byl realizován na území obce Blažim
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě