Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
Logo IROP

Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008667

Žadatel:
Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
Způsobilé výdaje:
2 918 500 Kč
Dotace:
2 772 575 Kč
Popis projektu:

Inovace jazykového vzdělávání v sobě zahrnuje vytvoření jazykově-počítačové laboratoře ze stávající zastaralé počítačové učebny a úpravu přilehlého kabinetu na 3. ZŠ v Kadani.  Součástí projektu je i pořízení vybavení do nové učebny a tím celkového zkvalitnění výuky pro žáky.

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani

Místo realizace projektu: Inovace jazykového vzdělávání na Sluníčkové škole v Kadani

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě