Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rozvoj farmy - Pokutice

21/005/19210/342/071/000415

Žadatel:
BŮCHA FRANTIŠEK
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
254 100 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší nákup lisu na kulaté balíky.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Rozvoj farmy - Pokutice

Místo realizace projektu: Rozvoj farmy - Pokutice

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě