Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
Logo IROP

Inovace jazykového vzdělávání

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008666

Žadatel:
Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
Způsobilé výdaje:
2 800 560 Kč
Dotace:
2 660 532 Kč
Popis projektu:

Projekt je zaměřen na rekonstrukci současné zastaralé a nevyhovující počítačové učebny na Základní škole Rudolfa Koblice v Kadani. Ta bude nově sloužit jako odborná učebna pro výuku jazyků a výuku a informatiky. Součástí projektu bude také zajištění bezbariérovosti školy.

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Inovace jazykového vzdělávání

Místo realizace projektu: Inovace jazykového vzdělávání

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě