Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

Vroutecké vánoční setkání

2022/UK/1/27

Žadatel:
Okrašlovací spolek Budíček
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
20 000 Kč
Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Vroutecké vánoční setkání

Místo realizace projektu: Vroutecké vánoční setkání

Projekt byl realizován na území obce Vroutek
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě