Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

Aktivizační činnosti pro seniory

2022/UK/1/10

Žadatel:
Radka, z.s.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
20 000 Kč
Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Aktivizační činnosti pro seniory

Místo realizace projektu: Aktivizační činnosti pro seniory

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě