Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
Logo IROP

Lubenecké vzdělávání pro budoucnost - přírodovědné vzdělávání

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008568

Žadatel:
Masarykova základní škola Lubenec, okres Louny
Způsobilé výdaje:
3 511 230 Kč
Dotace:
3 335 668 Kč
Popis projektu:

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení odborné učebny chemie a matematiky zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí přírodní vědy a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Lubenecké vzdělávání pro budoucnost - přírodovědné vzdělávání

Místo realizace projektu: Lubenecké vzdělávání pro budoucnost - přírodovědné vzdělávání

Projekt byl realizován na území obce Lubenec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě