Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu

2022/UK/1/26

Žadatel:
Obec Čeradice
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
20 000 Kč
Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu

Místo realizace projektu: Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu

Projekt byl realizován na území obce Čeradice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě