Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
Logo IROP

Přírodní vědy názorně

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008567

Žadatel:
Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Způsobilé výdaje:
2 986 466 Kč
Dotace:
2 837 142 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce stávající kmenové učebny, která bude přebudována na moderní odbornou učebnu přírodních věd, a to jak pro výuku 1. stupně, tak i pro výuku 2. stupně ZŠ. Učebna bude vybavena nejmodernějším edukačním systémem, který bude sloužit jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Součástí rekonstrukce je také vybavení přilehlých kabinetů novým nábytkem.

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Přírodní vědy názorně

Místo realizace projektu: Přírodní vědy názorně

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě