Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

690 let zámku Pětipsy

2022/UK/1/20

Žadatel:
Via Lavemente, z.s.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
20 000 Kč
Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: 690 let zámku Pětipsy

Místo realizace projektu: 690 let zámku Pětipsy

Projekt byl realizován na území obce Pětipsy
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě