Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

Střelby Vintířov

2022/UK/1/12

Žadatel:
Občanské sdružení NAŠE RADONICKO z.s.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
18 816 Kč
Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Střelby Vintířov

Místo realizace projektu: Střelby Vintířov

Projekt byl realizován na území obce Radonice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě