Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově 2022 ÚK

Sraz rodáků a přátel Krásného Dvora a všech jeho obcí

2022/UK/1/6

Žadatel:
Obec Krásný Dvůr
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
20 000 Kč
Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Sraz rodáků a přátel Krásného Dvora a všech jeho obcí

Místo realizace projektu: Sraz rodáků a přátel Krásného Dvora a všech jeho obcí

Projekt byl realizován na území obce Krásný Dvůr
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě