Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: Podpora komunitního života na venkově 2022 PK

Kulturní akce Štichovice

2022/PK/1/1

Žadatel:
Obec Štichovice
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
16 682 Kč
Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Kulturní akce Štichovice

Místo realizace projektu: Kulturní akce Štichovice

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě