Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 8.výzva MAS Vladař–IROP–Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví I. (IROP6)
Logo IROP

Zámek Krásný Dvůr - Gloriet, ptačí voliéra, schody, nový prohlídkový okruh

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0011803

Žadatel:
Národní památkový ústav
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
2 210 004 Kč
Popis projektu:

Projektem byla řešena stavební obnova drobných staveb v přírodně krajinářském parku v Krásném Dvoře. U Ptačí voliéry došlo k opravě nosných dřevěných prvků a rozebrání soklové části z betonu včetně nahrazení novým kamenným soklem. U Kamenné lavičky bylo rozebráno schodiště a nově založeno. Kamenné stupně byly doplněny a znovu osazeny. Obnova Glorietu spočívala především v opravě klempířského oplechování, římsy, výměny střešní krytiny, očištění schodů a odstranění nevhodných cementových vysprávek a doplnění chybějících kamenných prvků. Hlavní aktivitou je rovněž pořízení nezbytného vybavení pro průvodce a skupiny účastníků nového prohlídkového okruhu "Údolím potoka Leska", který propojil předmětné objekty.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Zámek Krásný Dvůr - Gloriet, ptačí voliéra, schody, nový prohlídkový okruh

Místo realizace projektu: Zámek Krásný Dvůr - Gloriet, ptačí voliéra, schody, nový prohlídkový okruh

Projekt byl realizován na území obce Krásný Dvůr
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě