Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)
Logo IROP

Provoz automyčky v Žatci

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009074

Žadatel:
Bander Group s.r.o.
Způsobilé výdaje:
3 500 000 Kč
Dotace:
3 278 677 Kč
Popis projektu:

Realizací projektu dojde k vybudování nového areálu pro provoz bezkontakní automyčky, včetně dalších doplňkových služeb. V rámci projektu vznikne jedno pracovní místo, které bude určeno pro osobu z cílové skupiny, a to pro osobu dlouhodobě nezaměstnanou.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Provoz automyčky v Žatci

Místo realizace projektu: Provoz automyčky v Žatci

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě