Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nákup cisterny

22/006/19210/341/071/005182

Žadatel:
FARMA LUBY s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
299 400 Kč
Popis projektu:

Žadatel vlastní traktor a další zemědělské stroje, cisterna mu však chybí. Primárně bude určena pro rozvoz tekutých organických hnojiv na pastviny a louky. Hnojení pastvin a luk je nutné pro zajištění dostatku krmiv pro chovaný skot - část TTP se seká na výrobu sena, většina slouží jako pastva.

Výsledkem projektu bude nákup cisterny o objemu min. 8000 litrů pro rozvoz tekutých hnojiv na pastviny a louky v okolí farmy.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Nákup cisterny

Místo realizace projektu: Nákup cisterny

Projekt byl realizován na území obce Chyše
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě