Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Váňa - Mlýnce

22/006/19210/341/071/005173

Žadatel:
VÁŇA JOSEF
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
1 160 202 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je nákup vybavení (traktor s čelním nakladačem), které výrazným způsobem napomůže manipulaci s různými balíky slámy (podestýlka pro velká zvířata - koně). Dále pak zemědělského návěsu (min. 10t) sloužícího k přepravě především sena, slámy, různých druhů pícnin apod. Veškerý nákup uvedených prostředků a vybavení výrazně usnadní každodenní starost o velký chov koní - představující především vlastní chov třech Anglických plnokrevníků.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Váňa - Mlýnce

Místo realizace projektu: Váňa - Mlýnce

Projekt byl realizován na území obce Žlutice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě