Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

JATKA A BOURÁRNA VE VALČI - FARMA VALEČ 2022

22/006/19210/341/071/005170

Žadatel:
Farma Valeč s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
298 884 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je zajištění technického vybavení předem připravených prostor, sloužících pro porážku, bourání a skladování masa jehňat (ovcí).
Celý provoz (linka) je systémově koncipována v posloupnosti celého procesu, od porážky přes odvěšení, bourání, balení, zachlazení, zamrazení až po vybavení příslušných navazujících prostor a zařízení s respektováním příslušných předpisů. Tímto vzniknou malá jatka.
Vybavení již připravených, stávajících prostor spočívá v:
-nákupu potřebného vybavení
-instalaci vybavení a vytvoření linky

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: JATKA A BOURÁRNA VE VALČI - FARMA VALEČ 2022

Místo realizace projektu: JATKA A BOURÁRNA VE VALČI - FARMA VALEČ 2022

Projekt byl realizován na území obce Valeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě