Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nákup formátovací pily a dvousloupového zvedáku INDUSTRY WOOD

22/006/19210/341/071/005169

Žadatel:
INDUSTRY WOOD s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
23 426 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je rozšíření technického vybavení (pořízením formátovací pily) provozu pily na zpracování dřeva.
Celý provoz je v současné době koncipován jako základní linka, která umožňuje nejen ruční řezání dřeva, ale i sušení a další zpracování dřeva. Z dnešního pohledu je však nutné, zvýšení účinnosti celé linky, zavedením nových technologií pro zpracování dřeva. V důsledku toho chceme linku doplnit pořízením formátovací pily.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Nákup formátovací pily a dvousloupového zvedáku INDUSTRY WOOD

Místo realizace projektu: Nákup formátovací pily a dvousloupového zvedáku INDUSTRY WOOD

Projekt byl realizován na území obce Valeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě