Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Odpočinková místa s naučnými a herními prvky v lesích obce Andělská Hora

22/006/19210/341/071/005043

Žadatel:
Obec Andělská Hora
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
449 837 Kč
Popis projektu:

Jedná se o výstavbu 3 odpočinkových míst v lesích obce Andělská Hora v místech s vyšší návštěvností. Odpočinková místa budou doplněna naučnými a herními prvky se vztahem k přírodě. Odpočívky budou umístěny u turisticky frekventovaných cest na lesních pozemcích.

Dojde ke zlepšení komfortu pro návštěvníky lesa všech věkových kategorií a zvýšení návštěvnosti lesa s možností využití 3 zastřešených odpočívek a 7 naučných a herních prvků.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Odpočinková místa s naučnými a herními prvky v lesích obce Andělská Hora

Místo realizace projektu: Odpočinková místa s naučnými a herními prvky v lesích obce Andělská Hora

Projekt byl realizován na území obce Andělská Hora
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě