Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Výrobník zmrzliny pro kavárnu na Andělské Hoře

22/006/19210/341/071/005037

Žadatel:
ŠTÝSOVÁ MARTINA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
34 593 Kč
Popis projektu:

Pořízení třípákového výrobníku točené zmrzliny ve stojatém provedení na kolečkách povede k vyšší kvalitě nabízených služeb kavárny s knihovnou. Produkt bude nabízený celoročně, dojde k úspoře za úhradu nájemného a tím dojde i k vyšší míře udržitelnosti nabízených služeb.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Výrobník zmrzliny pro kavárnu na Andělské Hoře

Místo realizace projektu: Výrobník zmrzliny pro kavárnu na Andělské Hoře

Projekt byl realizován na území obce Andělská Hora
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě