Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení techniky pro zemědělce

22/006/19210/341/071/004966

Žadatel:
ZEMAN MILAN
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
960 000 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší pořízení kolového traktoru s čelním nakladačem(výložník, konzoly) Kolový traktor zvýší efektivitu zemědělských prací polní výroby, zlepší
technické možnosti žadatele - péče o ornou půdu, sníží provozní náklady a zvýší konkurenceschopnost. Díky pořízenému stroji bude žadatel konkurenceschopný a udrží se na trhu, bude mu umožněna spolupráce s místními zemědělci.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Pořízení techniky pro zemědělce

Místo realizace projektu: Pořízení techniky pro zemědělce

Projekt byl realizován na území obce Čichalov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě