Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rozvoj nezemědělské činnosti

22/006/19210/341/071/004893

Žadatel:
VLČEK JAN
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
77 885 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude pořízení vleku za automobil, který bude pro dopravu palivového dřeva sloužit nejen po dobu vázanosti projektu na účel, ale i v letech následujících.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Rozvoj nezemědělské činnosti

Místo realizace projektu: Rozvoj nezemědělské činnosti

Projekt byl realizován na území obce Toužim
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě