Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Kolový nakladač

22/006/19210/332/071/004898

Žadatel:
STŘÍBRNÝ PETR
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
279 510 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení kolového nakladače pro účely živočišné výroby naší farmy. Pro koně a v zimních měsících i pro skot je nutné zavážet krmení - balíky sena a senáže. Nutný úklid zimoviště na pastvině - vyhrnutí hnoje. Dosud vše řešeno službou.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Kolový nakladač

Místo realizace projektu: Kolový nakladač

Projekt byl realizován na území obce Nečtiny
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě