Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení mechanizace do farmy

22/006/19210/332/071/004890

Žadatel:
CHLUP MARTIN
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
1 199 400 Kč
Popis projektu:

Pořízení nového traktoru, budu mit jistotu funkčnosti stroje v danou dobu, tím zkrátím technologickou dobu sklizně. Zlepším efektivitu. Navýším kapacity strojového parku. Ušetřím náklady na služby a dojde ke zvýšení kvality krmiv. 

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Pořízení mechanizace do farmy

Místo realizace projektu: Pořízení mechanizace do farmy

Projekt byl realizován na území obce Nečtiny
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě