Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení čistícího laseru pro restaurátora

22/006/19210/342/071/005195

Žadatel:
KOLÁŘ DAVID
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
184 476 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízení mobilního čistícího laseru k zefektivnění práce se vstupními materiály jimiž jsou historické předměty, která napomůže ke zkvalitnění práce žadatele, zvýší se počet a velikost zakázek, bude konkurenceschopný a díky vysoké kvalitě práce se udrží na trhu. Jedná se o neabrazivní čištění - není nijak narušen podkladový materiál, ani při opakovaném čištění nedochází k změnám tvarů forem či k narušení jemných kontur povrchu u historických předmětů. Čištění laserem lze provozovat v interiérech, za běžného provozu nebo na veřejnosti.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Pořízení čistícího laseru pro restaurátora

Místo realizace projektu: Pořízení čistícího laseru pro restaurátora

Projekt byl realizován na území obce Blatno
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě