Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Jednořadový sázecí stroj na chmel

22/006/19210/342/071/005189

Žadatel:
CHMEL spol. s r.o.
Způsobilé výdaje:
490 000 Kč
Dotace:
245 000 Kč
Popis projektu:

Jednořadý sázecí stroj na sázení chmelových kořenáčů pro zakládání nových porostů chmele.

Dosud se při obnově chmelových porostů chmelové kořenáče sázeli a sází ručně, tj. vyhloubí se jamka, do které se vloží rostlina, a poté se zahrne zeminou. Jedná se o pracovně i finančně náročnou operaci, který obnáší značný podíl ruční práce a s tím související velký počet pracovníků, které je často obtížné na trhu práce vyhledat. Při současném způsobu výsadby je potřeba cca 15 - 17 pracovníků, což je nepoměr vůči zamýšlenému sázecímu stroji, kdy na obsluhu stroje je potřeba 2 až 3 pracovníků. Společnost CHMEL spol. s r.o. vlastní vhodné traktory pro připojení pořizovaného sázecího stroje.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Jednořadový sázecí stroj na chmel

Místo realizace projektu: Jednořadový sázecí stroj na chmel

Projekt byl realizován na území obce Kryry
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě