Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Zakoupení rotorového shrnovače

22/006/19210/342/071/005186

Žadatel:
BEKOVÁ ANNA
Způsobilé výdaje:
242 000 Kč
Dotace:
145 200 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu bude zakoupení a provozování rotorového obraceče na vlastních loukách - k realizaci a zlepšení samostatnosti hospodářství a zvýšení nezávislosti na externích dodavatelích služeb.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Zakoupení rotorového shrnovače

Místo realizace projektu: Zakoupení rotorového shrnovače

Projekt byl realizován na území obce Radonice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě