Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Technika pro zemědělce

22/006/19210/342/071/004971

Žadatel:
VANĚK TOMÁŠ
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
150 000 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu jsou pořízené tažené polní válce. Pořízené válce budou plně využívány po celou dobu udržitelnosti projektu a následně do konce doby životnosti stroje (cca 20let). Projekt napomůže konkurenceschopnosti žadatele.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Technika pro zemědělce

Místo realizace projektu: Technika pro zemědělce

Projekt byl realizován na území obce Podbořany
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě