Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení přívěsu

22/006/19210/342/071/004973

Žadatel:
SPERK PETR
Způsobilé výdaje:
157 300 Kč
Dotace:
70 785 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je pořízený přívěs s plachtou v provedení dvouosý valník brzděný. Přívěs je nezbytný pro činnost živnostníka v oboru. Přínos spatřuji v pořízení pracovních nástrojů nezbytných pro vykonávání živnosti ve standardu, ve kterém je živnostník schopen udržet se na trhu, rozvíjet svou činnost a nebude ohrožen nezaměstnaností. Cílem je neustálé poskytování a rozšiřování služeb pro širokou veřejnost.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Pořízení přívěsu

Místo realizace projektu: Pořízení přívěsu

Projekt byl realizován na území obce Račetice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě