Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 6. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Traktor

22/006/19210/342/071/005030

Žadatel:
JITKA SLÁMOVÁ
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
847 500 Kč
Popis projektu:

Pořízení nového traktoru s čelním nakladačem . Na eko farmě se zvířaty je traktor i nakladač používán každý den v roce, zejména na navážení krmení, vody, podestýlky, vyvážení hnoje a jiné práce okolo zvířat.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Traktor

Místo realizace projektu: Traktor

Projekt byl realizován na území obce Výškov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě