Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 5. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Přádelna na zpracování vlny

21/005/19210/341/071/000509

Žadatel:
ŠANTOROVÁ MICHAELA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
900 000 Kč
Popis projektu:

V rámci projektu došlo k pořízení strojů na zpracování vlny a ke změně technologie výroby zpracované příze z vlastního chovu ovcí BIO Farmy.

Web žadatele: https://biofarmaprestani.cz/

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Přádelna na zpracování vlny

Místo realizace projektu: Přádelna na zpracování vlny

Projekt byl realizován na území obce Štědrá
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě