Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I.(IROP3)
Logo IROP

Komunitní centrum ROHÁČEK

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008026

Žadatel:
LEADER ACADEMY o.p.s.
Způsobilé výdaje:
7 857 554 Kč
Dotace:
7 464 676 Kč
Popis projektu:

V projektu se jedná o rekonstrukci historizující budovy v barokním stylu v obci Valeč, aby bylo možné její prostory využít pro nově vzniklé komunitní centrum, jehož založení je jedním ze současných prioritních cílů obce. Cílem KC bude nejen prohlubování sociálních vazeb a zkvalitňování sousedských vztahů regionálních obyvatel, ale především zapojení potenciálně problémových obyvatel (obyvatel z cílových skupin) za účelem sociální integrace.

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Komunitní centrum ROHÁČEK

Místo realizace projektu: Komunitní centrum ROHÁČEK

Projekt byl realizován na území obce Valeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě