Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 17.výzva MAS Vladař-IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Logo IROP

Polytechnická dílna na ZŠ Manětín

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017119

Žadatel:
Základní škola Manětín, příspěvková organizace
Způsobilé výdaje:
1 399 357 Kč
Dotace:
1 329 389 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu bylo vybudování odborné učebny polytechnické dílny. Došlo tak k modernizací stávající učebny v přízemí budovy školy (prostor tělocvičny). Byly vytvořeny odpovídající podmínky pro výuku Praktických a pracovních činností pro I. a II. stupeň žáků ZŠ Manětín. Škola do té doby neměla žádnou odbornou učebnu ani adekvátní prostor pro praktickou výuku pro nácvik technických a řemeslných dovedností se žáky školy, shodně tak neexistovala odborná učebna či prostor s odpovídajícím vybavením pro výuku polytechniky, což mělo negativní vliv na úroveň výuky tohoto předmětu. Realizací projektu tak došlo ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence (technické a řemeslné obory) s pro/vazbou na budoucí uplatnění na trhu práce.    

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Polytechnická dílna na ZŠ Manětín

Místo realizace projektu: Polytechnická dílna na ZŠ Manětín

Projekt byl realizován na území obce Manětín
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě