Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi I.(IROP3)
Logo IROP

Komunitní centrum PL Petrohrad

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008025

Žadatel:
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Způsobilé výdaje:
6 594 897 Kč
Dotace:
6 265 153 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je vybudovat v obci Petrohrad víceúčelové komunitní centrum, které by sdružovalo uvedené cílové skupiny. Dále zde bude pro potřeby osob s duševním onemocněním z okruhu psychóz zřízena sociální služba Sociální rehabilitace. V rámci této služby budou moci být tyto osoby podporovány na jejich cestě k dosažení co největší samostatnosti a soběstačnosti a bude jim nabídnuta pomoc v předcházení relapsu nemoci rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností nezbytných pro samostatný život. Díky projektu se v daném regionu rozšíří nabídka potřebných sociálních služeb, vznikne zázemí pro činnost místních spolků a aktivit obce a tím se sníží riziko negativních jevů (sociální vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením, hrozba rehospitalizace pro osoby s chronickým duševním onemocněním a potřeba dalších sociálních služeb), které mohou cílové skupiny provázet.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Komunitní centrum PL Petrohrad

Místo realizace projektu: Komunitní centrum PL Petrohrad

Projekt byl realizován na území obce Petrohrad
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě