Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 13.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)
Logo IROP

Chodník - Žatecká, Holedeč

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012748

Žadatel:
Obec Holedeč
Způsobilé výdaje:
3 000 000 Kč
Dotace:
2 436 441 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce a výstavba chodníku podél frekventované části silnice, spojující části obce Holedeč, čímž se zvýší bezpečnost pěších na dotčeném úseku, a sníží se riziko dopravní nehody se střetem chodce a vozidla.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Chodník - Žatecká, Holedeč

Místo realizace projektu: Chodník - Žatecká, Holedeč

Projekt byl realizován na území obce Holedeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě