Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
Logo IROP

Inovace přírodovědného vzdělávání

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008699

Žadatel:
Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
Způsobilé výdaje:
2 992 838 Kč
Dotace:
2 843 196 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce vybrané odborné učebny tak, aby odpovídala požadavkům na moderní edukační zázemí a kdy bude sloužit jako multifunkční odborná učebna přírodních věd, aby bylo žákům možné poskytovat kvalitní podmínky pro vzdělávání. Cílem je také zvýšení bezpečnosti učebny, která je i vzhledem k uchovávání chemikálií klíčová.

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání

Místo realizace projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě