Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 7.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)
Logo IROP

Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Toužim

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011676

Žadatel:
Město Toužim
Způsobilé výdaje:
790 758 Kč
Dotace:
751 220 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je dovybvení požární jednotky v Toužimi k nouzové evakuaci a ubytování postižených mimořádnou událostí v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami. Pořízením stanu, lehátek, stolů a vytápění vznikne možnost ubytovat nouzově zhruba 20 osob. Pomocí topidla bude také možné vytvořit ubytovaným tepelný komfort.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Toužim

Místo realizace projektu: Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Toužim

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě