Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I. (IROP5)
Logo IROP

Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008893

Žadatel:
Obec Radonice
Způsobilé výdaje:
4 999 707 Kč
Dotace:
4 749 721 Kč
Popis projektu:

Díky realizaci projektu došlo ke zlepšení a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů, což je předpokladem pro povzbuzení zájmu dětí o tyto obory a pro jejich směřování při výběru povolání  a uplatnění na trhu práce. Zároveň došlo ke zlepšení podmínek pro výuku žáků se zdravotním postižením a zajištění rovného přístupu ke vzdělání. Odborná učebna je zaměřena na výuku předmětů fyzika, chemie a přírodopis, vyučování těchto předmětů probíhá na 2. stupni ZŠ.

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu

Místo realizace projektu: Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu

Projekt byl realizován na území obce Radonice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě