Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 4.výzva MAS Vladař-OPZ-Prorodinná opatření (OPZ5) na území MAS Vladař I.
Logo OPZ

Školní klub RADKA Kadaň

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009854

Žadatel:
RADKA z. s.
Způsobilé výdaje:
1 969 250 Kč
Dotace:
1 673 862 Kč
Popis projektu:

Projekt zvýší v regionu zaměstnanost rodičů s malými dětmi, především žen, prostřednictvím komplexního zařízení péče o jejich děti v mimoškolní době. Služba bude celoročně adekvátně časově dostupná buď ve formě odpoledního školního klubu - skupina 20 dětí současně nebo v době prázdnin ve formě příměstských táborů - min. 4 týdenních turnusů vždy pro cca 25 dětí. Dále zajistíme doprovod těchto dětí do ŠK nebo na další zájmové kroužky. Celkově tak podpoříme za 2 roky přes 40 rodin.

Vice informací o projektu na webových stránkách žadatele: https://radka.kadan.cz/uvodni-stranka/projekty/skolniklub/

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Školní klub RADKA Kadaň

Místo realizace projektu: Školní klub RADKA Kadaň

Projekt byl realizován na území obce
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě