Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 11.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IV. (IROP5)
Logo IROP

Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012470

Žadatel:
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace
Způsobilé výdaje:
1 999 963 Kč
Dotace:
1 899 964 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je vybavení odborné učebny/laboratoře specializovaným vybavením pro výuku přírodovědných, řemeslných a technických oborů za pomoci digitálních technologií. Dále dojde k úpravě el. rozvodů v odborné učebně a v její blízkosti bude vybudované ZTP-WC.

Prohlédněte si:

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání

Místo realizace projektu: Pořízení laboratoře a techniky pro zemědělské a technické obory vzdělání

Projekt byl realizován na území obce Žatec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě