Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: MAS Vladař - Podpora komunitního života na venkově 2019 ÚK

Podpora komunity kolem zámku Pětipsy

2019/UK/1/23

Žadatel:
Via Levamente, z.s.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
0 Kč
Popis projektu:

V rámci projektu byla uspořádána v sobotu 15.6.2019 jednodenní brigáda během které se členové sdružení seznamovali se členy místní komunity podporujícími záchranu zámku Pětipsy. V rámci brigády proběhla další prohlídka pokračujících rekonstrukčních prací na zámku.

Během akce se podařilo  navázat kontakty s dalšími obyvateli Pětipes, kteří projevili velký zájem o dění na zámku a sami přicházejí s nápady na další spolupráci.

další informace: https://www.vialevamente.cz/

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Podpora komunity kolem zámku Pětipsy

Místo realizace projektu: Podpora komunity kolem zámku Pětipsy

Projekt byl realizován na území obce Pětipsy
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě