Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 7.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení připravenosti k řešení a řizení rizik a katastrof I. (IROP2)
Logo IROP

Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Žlutice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011675

Žadatel:
Město Žlutice
Způsobilé výdaje:
790 758 Kč
Dotace:
751 220 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je dovybavení JPO II ve Žluticích nákupem 1 ks velkokapacitního stanu s příslušenstvím a 1 ks vozíku na stan a další příslušenství, k řešení mimořádných událostí  v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami s mimořádnou událostí, k nouzové evakuaci a ubytování postižených osob, kdy dojde ke zvýšení připravenosti JPO II k řešení a řízení rizik a katastrof.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Žlutice

Místo realizace projektu: Nafukovací stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Žlutice

Projekt byl realizován na území obce Žlutice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě