Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 13.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)
Logo IROP

Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012778

Žadatel:
Obec Radonice
Způsobilé výdaje:
2 995 645 Kč
Dotace:
2 845 862 Kč
Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího chodníku podél vlakového nádraží a vybudování navazujícího chodníku pro pěší podél vymezených úseků silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích včetně zřízení místa pro přecházení přes  silnici III/22417. Chodník má zajistit bezpečný pěší pohyb osob a zlepšení podmínek pro osoby s omezenou schopností pohybu v prostoru kolem  vlakového nádraží a směrem na Vintířov.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích

Místo realizace projektu: Rekonstrukce a doplnění chodníků u křižovatky silnic III/22417 a III/22423 v Radonicích

Projekt byl realizován na území obce Radonice
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě