Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 13.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy III. (IROP1)
Logo IROP

Bezpečné zastávky Rvenice

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012912

Žadatel:
Město Postoloprty
Způsobilé výdaje:
1 418 183 Kč
Dotace:
765 618 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je odstranění a zmírnění nebezpečných situací, ke kterým dochází při pohybu chodců mezi vozidly a při nastupování do autobusů. Realizace projektu přinese bezpečné a bezbariérové autobusové zastávky včetně chodníku a přechodu pro chodce, který bude tvořit trasu pro pohyb chodců k oběma zastávkám i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Nová trasa nabídne lidem potřebnou a vhodnou infrastrukturu pro alternativní dopravu k autobusovým zastávkám pro následnou autobusovou dopravu do zaměstnání, k základní škole, úřadu nebo objektům občanské vybavenosti, součástí projektu bude veřejné osvětlení přechodu pro chodce a příslušné vodorovné dopravní značení.    

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Bezpečné zastávky Rvenice

Místo realizace projektu: Bezpečné zastávky Rvenice

Projekt byl realizován na území obce Postoloprty
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě