Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Investice do ekologické farmy

18/001/19210/342/071/000821

Žadatel:
SLÁDEČKOVÁ JITKA
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
210 000 Kč
Popis projektu:

Výsledkem projektu je hala určená ke skladování krmiv určených pro přímou spotřebu ekologické farmy Jitky Sládečkové. Tato hala umožní udržet vysokou kvalitu vyprodukovaných krmiv až do jejich spotřebování zkrmením, v přímé návaznosti na kvalitu bude pozitivně ovlivněno i zdraví a welfare zvířat, kdy chovaný skot bude mít k dispozici dostatečnou krmnou dávku s optimálními nutričními hodnotami krmiva. Dále budou minimalizovány i ztráty krmiva způsobené ne právě ideálním skladováním, což bude mít  kladný ekonomický efekt na hospodaření farmy.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Investice do ekologické farmy

Místo realizace projektu: Investice do ekologické farmy

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě