Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Nákup techniky pro školkařskou výrobu

18/001/19210/342/071/000804

Žadatel:
Studený s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
996 680 Kč
Popis projektu:

Cílem projektu je nákup techniky pro další rozvoj ve školkařské výrobě. Aerosolový zamlžovač pomůže při účinné ochraně před škůdci, jednoosý nosič zrychlí práci (nahradí stávající už dosluhující rotavátor), brány v modernějším provedení umožní lépe zpracovat půdu a sundávací robot na květináče je zcela novým strojem a umožní zpracovat v daném čase větší objem produkce. Stroj na mechanizovaný řez je speciálním stroje na úpravu především vřesů a umožní tak žadateli zvýšit jejich produkci.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Nákup techniky pro školkařskou výrobu

Místo realizace projektu: Nákup techniky pro školkařskou výrobu

Projekt byl realizován na území obce Kadaň
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě