Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pořízení lisu na kulaté balíky

18/001/19210/342/071/000803

Žadatel:
LUKRA, s.r.o.
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
570 000 Kč
Popis projektu:

Pořízení lisu na kulaté balíky na dovybavení linky na sklizeň pícnin. Na výkonu lisu záleží rychlost sklizně pícnin a tím i kvalita sklizené píce na seno nebo senáž. Výsledkem projektu je sklizeň vysoce kvalitního krmiva v podobě sena a senáže pro skot bez tržní produkce mléka.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Pořízení lisu na kulaté balíky

Místo realizace projektu: Pořízení lisu na kulaté balíky

Projekt byl realizován na území obce Lubenec
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě