Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Valečská pálenice - ubytování

18/001/19210/341/071/000858

Žadatel:
PETR TOMÁŠ
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
215 077 Kč
Popis projektu:

Projekt řeší realizaci nové ubytovací kapacity, čímž došlo k využití části kulturní památky vedoucí k zajištění udržitelnosti při údržbě a provozu exponovaného objektu na náměstí ve Valči. Projekt navazuje na potřeby již realizované pěstitelské pálenice a na potřeby rozvíjejícího se cestovního ruchu v obci. V létě je předpoklad poskytování služeb ubytování turistům, na podzim sezónním zaměstnancům pálenice a v zimě klientům pálenice. 

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Valečská pálenice - ubytování

Místo realizace projektu: Valečská pálenice - ubytování

Projekt byl realizován na území obce Valeč
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě