Organizace MAS Vladař o.p.s.

Místní akční skupina Vladař

Území MAS Vladař

Výzva: 1. výzva MAS Vladař k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Rozvoj farmy Semtěš

18/001/19210/341/071/000832

Žadatel:
MOUREK JIŘÍ
Způsobilé výdaje:
0 Kč
Dotace:
700 000 Kč
Popis projektu:

V rámci projektu byl pořízen traktor s čelním nakladačem do živočišné výroby tzn. na sklizeň komodit pro výrobu krmiv, přípravu krmení a zakládání krmení ve stáji. Díky projektu žadatel zefektivní fungování farmy, zvýší výkonnost a produkci.

Složte si projekt jako puzzle:

Fotogalerie projektu: Rozvoj farmy Semtěš

Místo realizace projektu: Rozvoj farmy Semtěš

Projekt byl realizován na území obce Pšov
Katalog projektů podpořených MAS Vladař, Katalog projektů podpořených MAS Vladař ve stejné výzvě